Saltear navegación

Ioga Inclusiu

El ioga inclusiu és una oportunitat per afavorir la inclusió social i afectiva de totes les persones, sense limitar, excloure o discriminar. La intenció va molt més enllà que una pràctica física: volem aconseguir que tots els éssers humans tinguin les mateixes oportunitats d’aprendre, créixer i fer del ioga una eina i un estil de vida d’evolució i desenvolupament personal.

La Tribu Iogui

El ioga inclusiu aporta una visió integral de l’ésser. Per aquest motiu, permet als seus practicants rebre els beneficis generals a nivell del sistema nerviós central, tan importants per les accions quotidianes de les persones (ja siguin infants o adults), donat que els ajuda a sentir el seu cos d’una altra manera. La metodologia consisteix en utilitzar les tècniques de ioga amb objectius terapèutics i restauradors, a més de fer un acompanyament actiu socioemocional i físic.

La Tribu Iogui

Aquesta pràctica abraça tots els aspectes: físics, emocionals, espacials, sensitius, auditius, sensorials, tàctils i els ajustaments posturals, els quals es complementen entre sí per aconseguir una millora en el practicant. A les sessions treballem equilibri, coordinació motora, concentració, memòria, comunicació i empatia des de l’escolta activa en les dinàmiques de grup. A més treballem per coneixe’ns a nosaltres mateixos i les nostres necessitats per poder gestionar les emocions. La pràctica continuada incrementa la seguretat personal, l’estat d’ànim, la confiança i l’autoestima, millora les capacitats respiratòries i també corregeix els hàbits posturals, adquirint flexibilitat i consciència corporal. 


"Si pots respirar, pots practicar ioga"
T. Krishnamacharya


A les nostres sessions treballem amb diferents elements i recursos procurant que siguin divertides i respectuoses. Fem servir eines de la filosofia del ioga: respiracions, postures, meditacions i relaxacions tot arribant per diferents camins: el joc, contes, cançons (mantres), música terapèutica, ball, figures. Tot d’elements que aconsegueixen la integració, la companyia i la socialització de la persona per millorar ràpidament el seu estat d’ànim.